Đấu thầu

Gói thầu 08TC-SCL2024: Sửa chữa hệ thống chiếu sáng ngoài trời - Trạm biến áp 220kV Thái Nguyên

Thứ năm, 7/12/2023 | 11:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa hệ thống chiếu sáng ngoài trời - Trạm biến áp 220kV Thái Nguyên

Bên mời thầu: Truyền Tải Điện Đông Bắc 3

Mã TBMT: IB2300344296

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2024

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 06/12/2023 08:31

Thời điểm đóng/mở thầu: 18/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 6.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong