Đấu thầu

Gói thầu PTV25-2023: Cung cấp dịch vụ gia công phục hồi các gối trục Bơm nước cấp, gối trục Quạt gió cấp 1

Thứ tư, 6/12/2023 | 16:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: PTV25-2023: Cung cấp dịch vụ gia công phục hồi các gối trục Bơm nước cấp, gối trục Quạt gió cấp 1

Bên mời thầu: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2300323149

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 06/12/2023 08:43

Thời điểm đóng/mở thầu: 13/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 4.500.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong