Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm công cụ dụng cụ đợt 2

Thứ năm, 7/12/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ SXKD đợt 2 năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300351007

Nguồn vốn: Chi phí SXKD điện

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 06/12/2023 08:24

Thời điểm đóng/mở thầu: 10/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong