Đấu thầu

Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024-2025

Thứ năm, 7/12/2023 | 11:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024-2025

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300351437

Nguồn vốn: Chi phí giá thành SXKD Điện và chi phí SX Thủy Điện Năm 2024,2025

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 07/12/2023 07:25

Thời điểm đóng/mở thầu: 17/12/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 721 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 29.900.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong