Đấu thầu

Gói thầu 01 - Tư vấn khảo sát xây dựng và lập thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán Công trình sửa chữa văn phòng Khối D Công ty Điện lực Lâm Đồng

Thứ hai, 20/11/2023 | 16:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Công trình sửa chữa văn phòng Khối D Công ty Điện lực Lâm Đồng

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Mã TBMT: IB2300308552

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2023-2024 của Tông công ty Điện lực miền Nam

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 20/11/2023 14:06

Thời điểm đóng/mở thầu: 01/12/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong