Đấu thầu

Gói thầu: Xây dựng hệ thống phần mềm thu thập dữ liệu mạng xã hội, phân tích hành vi khách hàng và hỗ trợ ra quyết định

Thứ hai, 20/11/2023 | 13:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Thu thập dữ liệu mạng xã hội, phân tích hành vi khách hàng và hỗ trợ ra quyết định

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Mã TBMT: IB2300320761

Nguồn vốn: KHCB năm 2023 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 20/11/2023 14:08

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong