Đấu thầu

Gói thầu: Thi công xây lắp

Thứ hai, 20/11/2023 | 13:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa lớn kiến trúc phòng biến điện trên địa bàn Quận 6 và quận Bình Tân năm 2024

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ

Mã TBMT: IB2300306581

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2024

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 20/11/2023 11:17

Thời điểm đóng/mở thầu: 30/11/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 45.600.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong