Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm pin thiết bị không người lái Flycam phục vụ công tác Quản lý vận hành (TH23-25)

Thứ tư, 6/12/2023 | 11:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm pin thiết bị không người lái Flycam phục vụ công tác Quản lý vận hành (TH23-25)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300350550

Nguồn vốn: Chi phí SXKD

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 05/12/2023 15:41

Thời điểm đóng/mở thầu: 15/12/2023 04:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 7.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong