Đấu thầu

Gói thầu 30: SCTX Hệ thống camera giám sát tại trụ sở Công ty thủy điện Bản Vẽ

Thứ sáu, 2/6/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: SXKD điện năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Mã TBMT: IB2300111351

Nguồn vốn: SXKD điện năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 01/06/2023 09:45

Thời điểm đóng/mở thầu: 12/06/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 2.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong