Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị

Thứ ba, 5/12/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp tỉnh Quảng Ninh năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300338278

Nguồn vốn: TDTM+KHCB của EVNNPC

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 04/12/2023 08:41

Thời điểm đóng/mở thầu: 14/12/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 33.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong