Đấu thầu

Gói thầu: Khác (bao gồm ADB/WB không qua mạng)

Thứ tư, 6/12/2023 | 11:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ công tác sửa chữa tại Phú Mỹ

Bên mời thầu: CÔNG TY DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã TBMT: IB2300350344

Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh, Vốn sửa chữa lớn và Vốn sản xuất khác

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 05/12/2023 16:28

Thời điểm đóng/mở thầu: 13/12/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 410 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 23.913.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong