Đấu thầu

Gói thầu: Thi công xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị

Thứ tư, 29/11/2023 | 16:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp lộ 473 E21.2 và 473 E21.6, tỉnh Điện Biên năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300339363

Nguồn vốn: TDTM và KHCB của EVNNPC

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 29/11/2023 10:13

Thời điểm đóng/mở thầu: 09/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 68.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong