Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm thiết bị và vật liệu

Thứ sáu, 8/12/2023 | 11:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: 1. Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối khu vực huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình năm 2024; 2. Xây dựng mới các TBA phân phối khu vực thành phố Hoà Bình và huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình năm 2024; 3. Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối khu vực huyện Cao Phong và Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình năm 2024; 4. Xây dựng mới các TBA phân phối khu vực huyện Lạc Thủy và huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình năm 2024; 5. Xây dựng mới các TBA phân phối khu vực huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình năm 2024; 6. Xây dựng mới các TBA phân phối khu vực huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình năm 2024; 7. Thay thế các MBA phân phối vận hành trên 25 năm khu vực tỉnh Hoà Bình

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hòa Bình - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Mã TBMT: IB2300322313

Nguồn vốn: Vốn kế hoạch ĐTXD 2023, 2024

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 08/12/2023 08:53

Thời điểm đóng/mở thầu: 18/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 437.358.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong