Đấu thầu

Gói thầu: Trang bị bộ đảo nguồn hạ thế tự động (ATS) 250A cho cơ sở tạm giữ thuộc công an Quận Bình Thạnh - năm 2024

Thứ tư, 7/2/2024 | 09:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Trang bị bộ đảo nguồn hạ thế tự động (ATS) 250A cho cơ sở tạm giữ thuộc công an Quận Bình Thạnh - năm 2024

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Gia Định

Mã TBMT: IB2400021242

Nguồn vốn: ĐTXD 2024

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 06/02/2024 09:22

Thời điểm đóng/mở thầu: 22/02/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.109.700 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong