Đấu thầu

Gói thầu: Trang bị hệ thống HNTH và màn hình Led năm 2023

Thứ hai, 20/11/2023 | 16:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Trang bị hệ thống HNTH và màn hình Led cho Tòa nhà điều hành sản xuất kinh doanh Công ty Điện lực Bến Tre

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

Mã TBMT: IB2300296113

Nguồn vốn: ĐTXD năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 20/11/2023 14:03

Thời điểm đóng/mở thầu: 23/11/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 96.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong