Đấu thầu

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, đánh giá hố quan trắc Piezometer đập Nhà máy thủy điện Sê San 4

Thứ ba, 19/9/2023 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Quay camera kiểm tra các hố khoan Piezometer - Nhà máy thủy điện Sê San 4

Bên mời thầu: CÔNG TY PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN SÊ SAN - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2300234378

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/09/2023 15:33

Thời điểm đóng/mở thầu: 29/09/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong