Đấu thầu

Gói thầu VTTB-06/2024: Máy cắt hạ thế, Tủ phân phối các loại

Thứ ba, 21/11/2023 | 11:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm Máy cắt hạ thế, Tủ phân phối các loại

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN PHÚ

Mã TBMT: IB2300316992

Nguồn vốn: SXKD & ĐTXD

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 20/11/2023 11:37

Thời điểm đóng/mở thầu: 30/11/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 40.853.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong