Đấu thầu

Gói thầu số 23-28/TVTK: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC xây dựng công trình

Thứ ba, 19/9/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: sửa chữa lớn Nhà khách 249 Lê Hồng Phong

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH

Mã TBMT: IB2300219521

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn 2024

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/09/2023 17:47

Thời điểm đóng/mở thầu: 02/10/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong