“Nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cán bộ Đoàn hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số trong EVNNPT”

Thứ năm, 27/7/2023 | 14:06 GMT+7
Trong 2 ngày từ 27-28/7/2023 tại Đà Nẵng, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cán bộ Đoàn hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số trong EVNNPT”.

Tại khóa đào tạo lần này, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Linh trực tiếp hướng dẫn 12 chuyên đề gắn với thực tế công tác chuyển đổi số của EVNNPT. 

Khai mạc lớp học, ông Lê Đình Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC2 cho biết, từ năm 2021 đến nay, lãnh đạo EVNNPT rất chú trọng và đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản trị và quản lý vận hành lưới điện truyền tải trong đó đang ứng dụng toàn diện UAV và phần mềm quản lý đường dây có trí tuệ nhân tạo và đã đem lại hiệu quả rõ rệt đó là giảm sức lao động cho công nhân, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, tin cậy, giảm sự cố và tăng năng suất lao động.

Trên cơ sở một nền tảng văn hoá tích cực học hỏi và làm chủ kiến thức, công nghệ, hiểu biết về chuyển đổi số nói chung và kiến thức chuyển đổi số trong ngành điện nói riêng, CBCNV trong EVNNPT và các đơn vị đã có những hành động, học hỏi để thay đổi nhận thức nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch chuyển đổi số thành công theo lộ trình mà EVNNPT đã đề ra. 

Các học viên chụp ảnh lưu niệm.

Mục tiêu của chương trình đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, khai mở nhận thức đúng đắn về chuyển đổi số và sự ảnh hưởng của chuyển đổi số đối với các công việc của ngành điện và tại Tổng công ty trong thời kỳ thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Đồng thời bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nhận thức chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn của các đơn vị trực thuộc EVNNPT nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Đoàn thanh niên trong thời kỳ mới. 

Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn toàn EVNNPT được gặp gỡ, giao lưu học hỏi, trực tiếp thảo luận và chia sẽ trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số tại cơ sở để ngày càng hoàn thiện kỹ năng của mình trong công việc.
 

Quang Thắng