Nâng cao nhận thức về phòng chống  thiên tai cho cán bộ công nhân viên EVNNPT

Thứ sáu, 4/8/2023 | 09:01 GMT+7
Ngày 02-03/8/2023, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức khóa đào tạo “Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2023” cho đội ngũ lãnh đạo, thường trực và cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Cơ quan EVNNPT và các đơn vị trực thuộc.

Các học viên tại điểm cầu Cơ quan EVNNPT.

Khóa đào tạo được EVNNPT giao cho Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) phối hợp với Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai thuộc Cục quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) tổ chức, với hình thức đào tạo trực tiếp kết hợp tuyến. 

Khóa đào tạo nhằm mục tiêu củng cố lại những văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng chống thiên tai; công tác tổ chức, công tác phối với giữa các cấp, với địa phương và hướng dẫn thống nhất trình tự thủ tục để thực hiện xử lý thiệt hại, hư hỏng lưới điện truyền tải do thiên tai gây ra. 

Ngoài ra, khóa đào tạo còn giúp nâng cao nhận thức, năng lực của toàn thể CBCNV, lực lượng tại chỗ có vai trò rất quan trọng trong giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai, cần nâng cao nhận thức và hành động với mục tiêu lấy phòng ngừa là chính.

Giảng viên Nguyễn Viết Tiến - Nguyên Vụ trưởng vụ pháp chế - thanh tra Tổng cục Phòng chống thiên tai trình bày các chuyên đề tại Khóa đào tạo.

Ông Nguyễn Duy Dũng – Phó Giám đốc PTC2 thừa ủy quyền của Lãnh đạo Tổng công ty và thay mặt lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 2 cho biết: Hệ thống lưới điện truyền tải với đặc thù tuyến đường dây trãi dài dọc đất nước, đi qua những vùng núi non hiểm trở, vượt qua sông suối, nên nguy cơ ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt gây sạt lở móng cột, ngã đổ cột, ngập úng các trạm biếp áp rất lớn, dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác truyền tải điện năng làm gián đoạn cung cấp điện, mất an toàn an ninh năng lượng quốc gia.

Mặc dù đã có sự chuẩn bị, quan tâm đúng mức từ cấp lãnh đạo đến công nhân vận hành và đã đã tích cực chủ động trong phòng ngừa thiên tai nhưng những thiệt hại do thiên tai gây ra hàng năm vẫn còn rất lớn. Bên cạnh đó, ngoài công tác chuẩn bị, phòng ngừa thiên tai, công tác khắc phục, xử lý hậu quả với nhiều hồ sơ, thủ tục mà những bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phải thực hiện nhằm tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương trình đào tạo được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm về chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai, tham gia tư vấn công tác phòng chống thiên tai cho các tỉnh và các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nội dung chương trình đào tạo gồm: các kiến thức về tổng quan tình hình thiên tai Việt Nam trong những năm qua và các giải pháp phòng chống thiên tai;  giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều số 60/2020/QH14; Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; Chuyển đổi số trong PCTT&TKCN, giới thiệu hệ thống giám sát thiên tai tại Việt Nam; Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai” được ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ngày 18/02/3020 của Ban chỉ đạo TW về PCTT; Các vấn đề về đánh giá thiệt hại, khắc phục hậu quả và hỗ trợ khẩn cấp trong thiên tai…

PV