Hội thảo tiêu chuẩn đánh giá cấp độ nhân viên điều khiển thiết bị bay UAV

Thứ tư, 2/8/2023 | 11:01 GMT+7
Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong công tác quản lý vận hành (QLVH) lưới điện truyền tải áp dụng trong Công ty. 

Ảnh: Mạnh Hùng/Icon.com.vn

Theo đó, các ý kiến đã đưa ra quan điểm chuyên môn mang tính xây dựng nhằm nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học, công nghệ, thi đua lao động sản xuất trong lực lượng QLVH tại các đơn vị.

Dựa trên thực trạng sản xuất kinh doanh tại PTC1, phòng Tổ chức và Nhân sự phối hợp với các phòng: Kỹ thuật, Viễn thông và Công nghệ thông tin, An toàn, Điều độ đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá cấp độ về năng lực điều khiển, hiểu biết, trình độ tay nghề thực hành sau đó đưa ra các tiêu chí đánh giá....

Ông Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết, theo lộ trình trong tháng 8/2023, Công ty phải hoàn thiện khung đánh giá cấp độ điều khiển thiết bị UAV; các đơn vị trực thuộc góp ý, tháng 9/2023 hoàn thiện hệ số đánh giá năng lực cho các đối tượng sử dụng thiết bị UAV.

Đây sẽ là cơ sở để xác định hệ số lương theo năng lực, là động lực thúc đẩy CBCNV học tập ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 vào sản xuất kinh doanh của PTC1. Đồng thời thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học, công nghệ thi đua lao động sản xuất trong lực lượng lao động trực tiếp của Công ty, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Mạnh Hùng