Hướng tới Đại hội đảng bộ EVN lần thứ II

Phát huy vai trò lãnh đạo, bảo đảm điện đi trước một bước cho phát triển kinh tế - xã hội

Thứ ba, 28/7/2015 | 09:57 GMT+7
Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Đảng, Chính phủ, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nỗ lực, đoàn kết, phát huy vai trò lãnh đạo, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng nhu cầu điện của đất nước, phục vụ hiệu quả sự nghiệp CNH, HĐH và đời sống nhân dân với chất lượng ngày càng cao.


Công nhân Điện lực Hội An cải tạo lưới điện. Ảnh: EVNCPC
 
Phục vụ hiệu quả CNH, HĐH đất nước
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội (KTXH) năm năm 2011-2015, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong việc thực hiện kế hoạch phát triển KTXH hằng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ EVN đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp, lãnh đạo tổ chức thực hiện; xây dựng Chương trình công tác hằng năm với những nội dung cụ thể theo từng tháng, quý; ban hành các nghị quyết lãnh đạo hằng năm, các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận về những vấn đề lớn của Tập đoàn, những nội dung cấp bách, trọng tâm như: vấn đề cân bằng tài chính, thu xếp vốn đầu tư, công tác viễn thông, điện cho miền nam, tối ưu hóa chi phí, quản trị thủy điện..., các nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng, các chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng Đảng...; chỉ đạo điều hành sản xuất, vận hành hệ thống điện quốc gia linh hoạt, hiệu quả, bám sát nhu cầu sử dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu điện cấp bách cho sản xuất, kinh doanh (SXKD); thị trường điện từng bước được hình thành và đã vận hành phát điện cạnh tranh.
 
Đảng bộ Tập đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố tổ chức để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tạo sự chuyển biến về chất trong hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Các tổ chức đảng trực thuộc đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bảo đảm vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; kịp thời kiện toàn, sắp xếp, củng cố tổ chức, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố các tổ chức đảng còn hạn chế. Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng phù hợp mô hình Đảng bộ Công ty mẹ mở rộng, xây dựng kế hoạch tiếp nhận tổ chức đảng các tổng công ty điện lực miền, các đơn vị phát điện đa mục tiêu và các đơn vị trực thuộc, thành lập lại Đảng bộ cơ quan Tập đoàn, kiện toàn bộ máy... Đến nay, Đảng bộ Tập đoàn có 18 tổ chức đảng trực thuộc với 3.050 đảng viên.
 
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, các cấp ủy cơ sở đã chủ động xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác nhiệm kỳ và hằng năm của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra; bám sát quy chế hoạt động và chương trình công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, xác định nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Tập đoàn trong từng thời điểm để lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng ủy Tập đoàn luôn coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp gắn liền thực tiễn, tình hình của từng đơn vị theo hướng bám sát hoạt động của đơn vị, phù hợp chức năng, nhiệm vụ từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, điều hành, sâu sát cơ sở, chăm lo xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định trong Đảng. Các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp thời gian qua đã góp phần khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong Tập đoàn.
 
Giai đoạn năm 2011-2015, tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, hoạt động SXKD của Tập đoàn gặp nhiều thách thức lớn, tình hình tài chính mất cân bằng lớn trong hai năm liên tục 2010-2011. Bằng việc triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, Ban Chấp hành Đảng bộ EVN đã ban hành Nghị quyết về tối ưu hóa chi phí, được triển khai trong hai năm 2013 -2014, góp phần quan trọng giúp hoạt động SXKD của Tập đoàn có lãi, cơ bản giải quyết xong các khoản lỗ trong SXKD của các năm trước; nâng cao năng lực tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước.
 
Các chỉ tiêu cụ thể đã đạt được gồm: đến hết năm 2014, tổng công suất đặt của hệ thống điện Việt Nam là 33.964 MW và có dự phòng hơn 20%. Trong đó, công suất nguồn điện do EVN sở hữu đạt 18.426 MW (chiếm 52,3%). Năm 2015, dự kiến điện thương phẩm đạt 141,8 tỷ kW giờ. Tính chung giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân đạt 10,4%/năm. Chỉ tiêu độ tin cậy cung ứng điện theo tiêu chuẩn quốc tế của toàn Tập đoàn ngày càng được cải thiện rõ rệt. Chỉ tiêu tiếp cận điện năng giảm từ 155 ngày xuống còn 36 ngày.
 
Giai đoạn 2011-2015, EVN đưa vào vận hành 34 tổ máy với tổng công suất 9.852 MW, bằng 125% so với Quy hoạch điện VII điều chỉnh; khởi công 10 dự án nguồn điện với tổng công suất 5.629 MW. Đặc biệt, Thủy điện Sơn La - công trình thủy điện lớn nhất Đông -Nam Á với công suất 2.400 MW chính thức khánh thành ngày 23-12-2012, sớm ba năm so Nghị quyết của Quốc hội, đem lại hiệu quả kinh tế to lớn cho đất nước, được Đảng và Chính phủ đánh giá cao. Hoàn thành đóng điện 865 công trình lưới điện từ 110 - 500kV với tổng chiều dài đường dây (ĐD) hơn 13.360km, tổng công suất các trạm biến áp gần 61 nghìn MVA; kết nối khép kín mạch vòng 500kV tại các vùng kinh tế trọng điểm... Tập đoàn đã nỗ lực đầu tư đưa điện về nông thôn, hải đảo vượt kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2014, cả nước đã có 99,59% số xã và 98,22% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện (vượt mục tiêu của Chính phủ là tới cuối năm 2015 đạt 98% hộ nông thôn có điện). EVN đang cấp điện cho 8/12 huyện đảo: Vân Đồn, Cô Tô (Quảng Ninh); Cát Hải (Hải Phòng); Lý Sơn (Quảng Ngãi); Phú Quý (Bình Thuận); Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu); Phú Quốc, Kiên Hải (Kiên Giang).
 
Giai đoạn 2011-2013, Tập đoàn thực hiện chính sách của Chính phủ hỗ trợ cho các hộ nghèo và hộ thu nhập thấp được sử dụng điện với giá chỉ bằng 75% chi phí giá thành. Các nhà máy thủy điện đã thực hiện tốt nhiệm vụ cắt, giảm lũ cho hạ du; xả nước chống hạn, chống ngập mặn phục vụ tưới tiêu nông nghiệp và các nhu cầu khác. Thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, Tập đoàn đã tham gia và hoàn thành các chương trình hỗ trợ ba huyện nghèo của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009-2015 với tổng giá trị 510 tỷ đồng. Công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp (DN) được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý DNNN.
 
Đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới
 

Ảnh minh họa.
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ EVN xác định: tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết; đẩy mạnh tái cơ cấu DN, áp dụng tiến bộ KHCN, xây dựng hệ thống quản lý có năng lực quản trị DN cao, nâng cao năng suất, bảo đảm hoạt động hiệu quả; kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn; xây dựng hình ảnh DN tận tâm, thân thiện, trách nhiệm, hết lòng phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn. Chú trọng bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định, cung ứng đủ điện cho phát triển KTXH và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân với chất lượng ngày càng cao; hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo; đẩy mạnh tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới DN phù hợp lộ trình phát triển các cấp độ thị trường điện, có trình độ quản lý hiện đại, chuyên môn hóa cao, có tiềm lực tài chính mạnh, đầu tư và kinh doanh hiệu quả. Cụ thể, đến năm 2020, EVN bảo đảm mức tăng trưởng điện bình quân từ 10,5% đến 11%/năm, tương ứng điện thương phẩm dự kiến đạt khoảng từ 234 tỷ đến 240 tỷ kW giờ; năng suất lao động bình quân hằng năm tăng từ 8% đến 10%; bảo đảm huy động đủ vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 hơn 600 nghìn tỷ đồng. Hoàn thành đưa vào vận hành 19 tổ máy thuộc 11 dự án nguồn điện với tổng công suất 5.819 MW...
 
Về nhiệm vụ xây dựng Đảng, Đảng bộ Tập đoàn xác định: lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong các đơn vị; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật Đảng; chống quan liêu, vô tổ chức, vô kỷ luật, suy thoái về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn tiêu cực khác; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chăm lo củng cố, xây dựng các tổ chức đoàn thể của Tập đoàn ngày một vững mạnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng.
 
Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của cấp ủy các cấp, nhất là trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng cường vai trò lãnh đạo của tập thể đi đôi với phát huy trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Cấp ủy các cấp phải quan tâm lãnh đạo xây dựng các quy chế, quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, các chức danh trong cơ quan, đơn vị; xây dựng các mối quan hệ làm việc để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và của toàn Đảng bộ.
 
Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nói trên, Đảng bộ Tập đoàn đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm: từng tổ chức đảng và toàn Đảng bộ bám sát các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đối với ngành điện, Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư, Đảng bộ EVN và nhiệm vụ của đơn vị để lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện, tập trung vào những giải pháp chủ yếu: lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị; bảo đảm thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng điện; đầu tư phát triển nguồn và lưới điện; phát triển điện nông thôn giai đoạn 2015-2020; đẩy mạnh tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới DN; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHCN nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí SXKD, nâng cao hiệu quả tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện năng; đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng Đảng bộ Tập đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ đức, tài, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...
 
Dương Quang Thành- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 
Theo: Báo Nhân dân