Quy hoạch chi phí tối thiểu cho thị trường phát điện cạnh tranh

Thứ năm, 4/12/2008 | 15:12 GMT+7
Ngày 4-12, tại Hà Nội, Cục Điều tiết điện lực (thuộc Bộ Công thương) phối hợp Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức Hội thảo về trình tự, thủ tục và thực hiện Quy hoạch chi phí tối thiểu cho thị trường phát điện cạnh tranh tại Việt Nam.

Để thực hiện các quy định của Luật Điện lực, Bộ Công thương đã ban hành quy định hướng dẫn về nội dung, thủ tục và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực. Tuy nhiên, khi thị trường phát điện cạnh tranh được đưa vào hoạt động, một số nối dung của quy định hiện tại về về quy hoạch phát triển điện lực cần được nghiên cứu và điều chỉnh cho phù hợp các nguyên tắc hoạt động của thị trường điện lực ở các cấp độ phát triển theo Lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với sự hỗ trợ của WB, dự án “Xây dựng Quy định trình tự, thủ tục lập và thực hiện Quy hoạch chi phí tối thiểu cho thị trường phát điện cạnh tranh tại Việt Nam” đã được Cục Điều tiết Điện lực triển khai từ tháng 5-2008, cho đến nay, đã hoàn thành dự án và thông qua hội thảo lần này, Cục Điều tiết Điện lực và Tư vấn WB tham vấn ý kiến của các cơ quan có liên quan đến công tác quy hoạch điện lực tại Việt Nam, sau đó sẽ rà soát, tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo trình Bộ Công thương ban hành./

Thanh Mai