Tháng 7/2011, vận hành thí điểm thị trường phát điện cạnh tranh

Thứ năm, 17/3/2011 | 17:00 GMT+7
<p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, để đạt mục tiêu đưa vào vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm vào ngày 1/7/2011, Bộ Công Thương cần hoàn thành hệ thống văn bản quy định cần thiết cho vận hành thị trường phát điện cạnh tranh trước ngày 30/6/2011.</p>
<p style="text-align: center;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Cùng với chỉ đạo nêu trên của Phó Thủ tướng, Bộ Công Thương cũng có nhiệm vụ hoàn chỉnh Đề án tái cơ cấu ngành điện trong tháng 3 này, báo cáo Thường trực Chính phủ; nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Hội đồng điều tiết điện lực quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong quý IV/2011.</span><span style="font-size: small;"><br /> <br /> Bộ này chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát để ban hành các quy trình thanh toán giữa các khâu trong thị trường phát triện cạnh tranh, bảo đảm tính chặt chẽ, minh bạch, phù hợp với quy định hiện hành về công tác kế toán, tài chính.</span><span style="font-size: small;"><br /> <br /> Đồng thời, chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị tham gia thị trường điện đầu tư các hệ thống công nghệ thông tin cần thiết, đáp ứng tiến độ đưa thị trường phát điện cạnh tranh vào vận hành.</span><span style="font-size: small;"><br /> <br /> EVN thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn vận hành thị trường điện cho các đơn vị tham gia thị trường điện; phối hợp với các đơn vị phát điện để đầu tư xây dựng, lắp đặt các trang thiết bị đầu cuối và vận hành thử nghiệm hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường phát điện cạnh tranh các giai đoạn.<br /> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Được biết, thị trường điện Việt Nam dự kiến sẽ được phát triển theo 3 cấp độ, mỗi cấp độ được thực hiện theo 2 bước thí điểm và hoàn chỉnh với thời gian dự kiến như sau: Cấp độ 1: Thị trường phát điện cạnh tranh (giai đoạn 2005 - 2014). Cấp độ 2: Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (giai đoạn 2015 - 2022). Cấp độ 3: Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (giai đoạn sau 2022).<br /> </span></p> Theo: Chinhphu.vn