Đấu thầu

Gói 1 - Thi công Sửa chữa móng trụ và sơn trụ 35kV khu vực Tp. Châu Đốc

Thứ năm, 25/5/2023 | 14:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa đường dây trung hạ thế khu vực Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG

Mã TBMT: IB2300097477

Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn năm 2023 của EVNSPC

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 25/05/2023 08:52

Thời điểm đóng/mở thầu: 01/06/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong