Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm mũ bảo hiểm xe mô tô

Thứ năm, 25/5/2023 | 11:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm mũ bảo hiểm xe mô tô

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÀO CAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300104029

Nguồn vốn: Chi phí SXKD điện

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 25/05/2023 07:41

Thời điểm đóng/mở thầu: 30/05/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 40 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong