Đấu thầu

Gói 6a: Kiểm toán

Thứ tư, 21/2/2024 | 13:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: 10 dự án ĐTXD năm 2024 theo quyết định giao danh mục số 1290/QĐ-EVNNPC ngày 15/6/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2400014400

Nguồn vốn: KHCB của EVNNPC

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 20/02/2024 16:13

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/03/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong