Đấu thầu

Gói thầu. Xây lắp

Thứ tư, 21/2/2024 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Hạng mục: SCL lưới điện hạ thế các TBA Đằng Hải 6, Lô 9, TĐC T3, TĐC Đằng Hải 5A, D45, TĐC Đằng Hải 6, Đông Hưng 4, Bệnh viện Hải An, Quận Hải An - TP Hải Phòng

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

Mã TBMT: IB2400017665

Nguồn vốn: SCL

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 20/02/2024 15:58

Thời điểm đóng/mở thầu: 29/02/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 40.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong