Đấu thầu

Gói thầu 01/SCTX2023/TTĐBT: Cung cấp cáp nhị thứ và đầu cosse

Thứ tư, 18/1/2023 | 16:56 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cung cấp cáp nhị thứ và đầu cosse

Bên mời thầu: Truyền tải điện Bình Thuận - Công ty Truyền tải điện 3

Mã TBMT: IB2300008806

Nguồn vốn: Sửa chữa thường xuyên năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 18/01/2023 10:55

Thời điểm đóng/mở thầu: 31/01/2023 15:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 45 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong