Đấu thầu

Gói thầu: Gia hạn bản quyền cho thiết bị tường lửa (Firewall)

Thứ ba, 17/1/2023 | 16:52 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Gia hạn bản quyền cho thiết bị tường lửa (Firewall)

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Mã TBMT: IB2300007060

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 17/01/2023 15:30

Thời điểm đóng/mở thầu: 01/02/2023 09:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong