Đấu thầu

Gói thầu 1 : Tư vấn lập TKBVTC-DT công trình Đại tu thay thế các bộ DCL 110kV tại TBA E1.2 (Gia Lâm), E1.10 (Văn Điển), E1.20 (Thanh Xuân), E1.32 Thường Tín

Thứ tư, 18/1/2023 | 11:59 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 1 : Tư vấn lập TKBVTC-DT công trình Đại tu thay thế các bộ DCL 110kV tại TBA E1.2 (Gia Lâm), E1.10 (Văn Điển), E1.20 (Thanh Xuân), E1.32 Thường Tín

Bên mời thầu: CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mã TBMT: IB2300003385

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn 2023

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/01/2023 11:24

Thời điểm đóng/mở thầu: 03/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong