Đấu thầu

Gói thầu E-SCL03: Cung cấp Vật tư khí nén cao áp phục vụ sửa chữa lớn thiết bị chính TSCĐ năm 2023 - Công ty Thủy điện Sơn La

Thứ tư, 18/1/2023 | 12:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Phê duyệt dự toán Sửa chữa lớn năm 2023. Danh mục: Hệ thống khí nén cao áp – Nhà máy thủy điện Sơn La;

Bên mời thầu: CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2300009481

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2023 Công ty thủy điện Sơn La

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/01/2023 11:11

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 90.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong