Đấu thầu

Gói thầu 3: Cung cấp vật liệu điện

Thứ ba, 17/1/2023 | 16:48 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: VTTB các Công trình ĐTXD đợt 1 năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC KON TUM

Mã TBMT: IB2300003411

Nguồn vốn: Kế hoạch vốn ĐTXD năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/01/2023 16:02

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 42 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 26.230.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong