Đấu thầu

Gói thầu HH39-2023: Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa xe gom vét - Công ty Nhiệt điện Thái Bình năm 2023

Thứ tư, 21/2/2024 | 13:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sản xuất kinh doanh

Bên mời thầu: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2400030528

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 20/02/2024 16:25

Thời điểm đóng/mở thầu: 27/02/2024 16:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong