Đấu thầu

Gói thầu HH14-2023: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống thải xỉ

Thứ sáu, 26/5/2023 | 14:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sản xuất kinh doanh

Bên mời thầu: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2300087990

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 26/05/2023 08:41

Thời điểm đóng/mở thầu: 05/06/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 4 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 85.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong