Đấu thầu

Gói thầu SCL2023-HH29: Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống khí nén

Thứ sáu, 26/5/2023 | 11:00 GMT+7


Tên dự toán mua sắm: Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) các gói thầu vốn Sửa chữa lớn năm 2023 - Công ty Nhiệt điện Uông Bí (theo phân cấp)

Bên mời thầu: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ-CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Mã TBMT: IB2300075666

Nguồn vốn: SXKD (SCL) năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 25/05/2023 11:15

Thời điểm đóng/mở thầu: 05/06/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 60.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong