Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm giấy in, giấy photo năm 2024

Thứ ba, 21/11/2023 | 11:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm giấy in, giấy photo phục vụ công tác văn phòng năm 2024

Bên mời thầu: ĐIỆN LỰC BIÊN HÒA - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Mã TBMT: IB2300319296

Nguồn vốn: Vốn Sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 21/11/2023 08:49

Thời điểm đóng/mở thầu: 28/11/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 330 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 45 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong