Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị triển khai chuẩn bị sản xuất Đường dây và TBA 110kV Lý thường Kiệt 2

Thứ ba, 21/11/2023 | 11:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư thiết bị triển khai chuẩn bị sản xuất Đường dây và TBA 110kV Lý thường Kiệt 2

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300323636

Nguồn vốn: Chuẩn bị SX thuộc vốn SXKD năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 20/11/2023 11:24

Thời điểm đóng/mở thầu: 30/11/2023 13:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 4.800.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong