Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm máy chụp ảnh trên cao

Thứ sáu, 2/6/2023 | 11:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm máy chụp ảnh trên cao

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Mã TBMT: IB2300113518

Nguồn vốn: KHCB

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 02/06/2023 07:58

Thời điểm đóng/mở thầu: 12/06/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 2.700.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong