Đấu thầu

Gói thầu RRQM.06/2024/HH: Cung cấp phụ kiện các loại năm 2024

Thứ ba, 21/11/2023 | 16:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cung cấp phụ kiện các loại năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỪA THIÊN HUẾ

Mã TBMT: IB2300300006

Nguồn vốn: Vốn vay TM/KHCB, SXKD, SCL

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 21/11/2023 07:43

Thời điểm đóng/mở thầu: 24/11/2023 16:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 86.183.913 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong