Đấu thầu

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT cho dự án: Ngầm hóa lưới điện đường Nguyễn Ảnh Thủ, đoạn từ Phan Văn Hớn đến Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn

Thứ sáu, 19/4/2024 | 14:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Ngầm hóa lưới điện đường Nguyễn Ảnh Thủ, đoạn từ Phan Văn Hớn đến Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã TBMT: IB2400087358

Nguồn vốn: KHCB + Vay TDTM

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 19/04/2024 08:39

Thời điểm đóng/mở thầu: 09/05/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong