Đấu thầu

Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị

Thứ tư, 7/2/2024 | 11:30 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 220kV Long Xuyên

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Mã TBMT: IB2400014597

Nguồn vốn: EVNNPT

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 06/02/2024 09:33

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/03/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong