Gỡ vướng mặt bằng dự án truyền tải tại Kiên Giang

Thứ năm, 23/2/2023 | 20:41 GMT+7
Ngày 22/2, tại Kiên Giang, ông Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan để bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 220kV Rạch Giá 2 - Kiên Bình mạch 2.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các lãnh đạo Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo UBND các huyện/thành phố: Rạch Giá, Châu Thành, Hòn Đất và Kiên Lương.

Ông Đặng Chiến Thắng – Phó Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) đơn vị thay mặt chủ đầu tư quản lý điều hành dự án tham dự cuộc họp. 

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 690 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án. Đường dây có chiều dài 66,6 km, trong đó có khoảng 250 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất thu hồi để xây dựng 188 vị trí móng trụ; có khoảng 436 nhà, công trình, vật kiến trúc ảnh hưởng trong hành lang an toàn; có khoảng 1.673 hộ có đất ảnh hưởng trong hành lang an toàn lưới điện.

Ông Đặng Chiến Thắng – Phó Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Nam báo cáo tại cuộc họp.

Dự án có mục tiêu của dự án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho trung tâm phụ tải khu vực huyện Kiên Lương, thị xã Hà Tiên, huyện Hòn Đất và Thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Đặc biệt là tạo liên kết với đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc (mới xây dựng) để cung cấp điện cho Thành phố Phú Quốc.

Theo ông Đặng Chiến Thắng – Phó Giám đốc SPMB, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương. 

Thi công dự án đường dây 220kV Rạch Giá 2 - Kiên Bình mạch 2 gặp nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - Nguyễn Thanh Nhàn cho biết đây là dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của  Tỉnh. Trong thời gian qua đã chỉ đạo quyết liệt, giao Sở Công Thương là cơ quan đầu phối thường xuyên họp, làm việc với các đơn vị để giải quyết vướng mắc. Trong quá trình làm, nếu gặp khó khăn vướng mắc, vượt quá thẩm quyền báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết kịp thời.

Thi công dự án đường dây 220kV Rạch Giá 2 - Kiên Bình mạch 2 gặp nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu các huyện/thành phố đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị tham gia dự án tuyên truyền, vận động người dân hiểu thêm về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án điện nhằm sớm bàn giao mặt bằng các dự án trong 2023.

Thi công dự án đường dây 220kV Rạch Giá 2 - Kiên Bình mạch 2 gặp nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Kim Thái