Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm vật tư xử lý sự cố hệ thống cáp quang

Thứ sáu, 8/12/2023 | 16:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư xử lý sự cố hệ thống cáp quang

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300349912

Nguồn vốn: Chi phí SXKD điện

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 08/12/2023 09:36

Thời điểm đóng/mở thầu: 13/12/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong