Quản lý năng lượng

Gói thầu số 14: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Đường dây và TBA 110kV Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên

Thứ tư, 15/3/2023 | 13:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Đường dây và TBA 110kV Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án phát triển Điện lực

Mã TBMT: IB2300039243

Nguồn vốn: EVNNPC

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 14/03/2023 10:55

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/04/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong