Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

21/05/2021 15:43:38 - views: 525

Là đơn vị trẻ nhưng đảm bảo vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

 Kỹ sư vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.
 
Chính vì vậy, việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra được Nhà máy Nhiệt điện  Vĩnh Tân 4 đặc biệt quan tâm.
 
Nhiều cuộc thi rà soát nguồn nhân lực
 
Ông Vũ Thanh Hải – Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cho biết: Trong năm 2020 Nhà máy tổ chức được 6 đợt thi độc lập chức danh với tổng số 252 người lao động (NLĐ), trong đó có 164 NLĐ được công nhận độc lập chức danh, 24 NLĐ không đạt kết quả và 64 NLĐ đang thi chức danh đợt 6.
 
Nhà máy tổ chức 3 đợt thi nâng bậc, giữ bậc với tổng số 119 NLĐ được đưa vào diện thi giữ bậc và 66 NLĐ được xét đưa vào diện thi nâng bậc. Kết quả 113/119 người được đề nghị đưa vào diện xét thi nâng bậc năm 2021, 03/119 người được thi lại giữ bậc đợt 1 năm 2021 và 60/66 người đủ điều kiện xét nâng bậc năm 2020, số còn lại hoặc đã được chuyển xếp lương mới hoặc đã chấm dứt hợp đồng lao động.
 
Trong năm 2020, Nhà máy tổ chức 26 khóa đào tạo, trong đó có 05 khóa đào tạo kỹ năng, 05 khóa huấn luyện, diễn tập và 16 khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ với trên 2300 lượt đào tạo.
 
Nhà máy đã triển khai kế hoạch đào tạo đến từng phòng ban, phân xưởng theo hướng sử dụng nguồn bài giảng sẵn có trên hệ thống, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, phân xưởng và khuyến khích CBCNV tự tìm hiểu, tự lập kế hoạch đào tạo cá nhân ngoài những bài giảng theo kế hoạch của Nhà máy. Tính đến 31/12/2020 Nhà máy đã triển khai học 38 bài giảng với 7179 lượt học đạt và 4157 lượt học theo kế hoạch cá nhân, trung bình mỗi CBCNV của Nhà máy học 19,47 lượt/người/năm trên chỉ tiêu giao của Tập đoàn là 10 lượt/người/năm. 
 
Kết quả thực hiện công tác đào tạo năm 2020, Nhà máy đã thực hiện trên 2700 lượt đào tạo trên 2537 lượt Tập đoàn giao đạt tỷ lệ trên 106% với tổng chi phí trên 5,5 tỷ đồng trên 5,791 tỷ Tập đoàn giao đạt tỷ lệ trên 95%.
 
Riêng trong 4 tháng năm 2021, Nhà máy đã tổ chức đào tạo, thi chức danh đợt 1 năm 2021 với tổng số 91 NLĐ, trong đó 54 người được công nhận độc lập chức danh và 31 người không đạt kêt quả và sẽ được tổ chức thi lại đợt sau. 
 
Nhà máy ký 3 hợp đồng với tổng chi phí hơn 1,35 tỷ đạt 25,2% gồm 9 khóa đào tạo tổ chức trong quý I và Quý II. Trong Quý I/2021, tổ chức được 03 khóa đào tạo: đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức đấu thầu nâng cao, kỹ năng sư phạm nội bộ nâng cao, kỹ năng giao tiếp nội bộ với tổng số trên 200 lượt đào tạo.
 
Nhà máy đã ban hành kế hoạch số 632/KH-NĐVT4 ngày 29/3/2021 về việc triển khai áp dụng phần mềm đào tạo trực tuyến E-learning với tối thiểu mỗi CBNV, NLĐ học đạt 02 bài giảng trong tháng và các đơn vị vẫn đang thực hiện đúng theo kế hoạch.
 
Về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi phục vụ thi sát hạch hàng năm trên phần mềm E-learning, Nhà máy đã ban hành kế hoạch số 690/KH-NĐVT4 ngày 05/4/2021, dự kiến nghiệm thu ngân hàng câu hỏi vào quý II/2021 và đưa vào thi thử nghiệm.
 
Tiền lương sẽ gắn với hiệu quả và năng suất lao động
 
Năm 2021 được đánh giá sẽ là năm có nhiều khó khăn, thách thức tác động đối với Nhà máy trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao do dự báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện năm tiếp tục tăng, trong đó các Nhà máy nhiệt điện than sẽ được huy động với công suất cao trong khi việc cung ứng than của các Nhà thầu cho sản xuất điện còn tiền ẩn nhiều rủi ro. Với phương châm vượt mọi khó khăn để hoàn thành kế hoạch, đòi hỏi các đơn vị, NLĐ trong Nhà máy tiếp tục tập trung vào các mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp tối ưu trong thời gian tới.
 
Ông Vũ Thanh Hải – Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cho biết: Mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2021 của Nhà máy là đảm bảo các tổ máy phát điện ở trạng thái sẵn sàng tham gia phát điện khi có yêu cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh điện có lợi nhuận.
 
Để làm được điều trên, Nhà máy nâng cao năng lực quản trị của Nhà máy, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý điều hành công việc. Hoàn thành việc triển khai kiện toàn cơ cấu mô hình tổ chức, sắp xếp định biên lao động các đơn vị. 
 
Đặc biệt nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục công tác luân chuyển các cán bộ trong quy hoạch nhằm đào tạo các cán bộ quy hoạch tại các vị trí công việc khác nhau; Tổ chức công tác đào tạo chuyên gia trong các lĩnh vực công việc khác nhau, có năng lực giải quyết các công việc khó và mới; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ trong các hoạt động của Công ty.
 
Cùng với đó quan tâm và giải quyết thỏa đáng các quyền lợi, chế độ chính sách và các kiến nghị chính đáng của người lao động. Thực hiện đồng bộ công tác tiền lương cho người lao động theo hướng tiền lương gắn liền với hiệu quả và năng suất lao động.
 
Tăng cường và thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở để phát huy quyền kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất của người lao động; Tiếp tục thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, không để xảy ra tai nạn lao động; Tập trung xử lý triệt để các nguy cơ có thể xảy ra tai nạn lao động trong quá trình sản xuất; Thực hiện tốt các công tác phòng chống bão lũ, công tác bảo hộ lao động, cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động. Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, Đoàn thành niên để tổ chức các hoạt động trong phong trào thi đua sản xuất an toàn, thực hiện phong trào thi đua ca vận hành an toàn, kinh tế, tạo môi trường làm việc Xanh – Sạch – Đẹp; Tăng cường và nâng cao ý thức kỷ luật trong vận hành và sửa chữa.
 
Quản lý chặt chẽ các khoản mục chi phí phát sinh trong năm kế hoạch trên cơ sở các mục tiêu tối ưu hóa theo đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Nhà máy giai đoạn 2021-2025.
Kim Thái

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện: Các vấn đề cơ bản và chuyên đề kinh tế, thương mại, quản lý chiến lược

Cập nhật 13/10/2022

Bài viết này lược trích phần Giới thiệu của cuốn sách Thị trường điện: Các vấn đề cơ bản và chuyên...

Diễn đàn năng lượng

Sức hấp dẫn của Việt Nam về lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Cập nhật 02/12/2022

Tiềm năng ngành điện gió ngoài khơi tại Việt Nam chính là những cơ hội tuyệt vời để chuyển đổi các...

Năng lượng xanh

Lựa chọn năng lượng sạch và con đường phát triển xanh

Cập nhật 20/11/2022

Với chiến lược trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực ĐBSCL và cả nước, Bạc Liêu trong nhiều...

Quản lý năng lượng

Nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong doanh nghiệp ở Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)

Cập nhật 30/11/2022

Là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh, các cấp chính quyền huyện Bình Xuyên đã quan...

Điện lực

EVNCPC bàn giao 6 trạm sạc nhanh cho ô tô điện cho khách hàng

Cập nhật 05/12/2022

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa hoàn thành sản xuất và bàn giao 6 trạm sạc nhanh cho ô...